English / Engels
Uw zoekacties: Kampong Makassar in Batavia

Kampong Makassar in Batavia

Plaats: Batavia
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Batavia (nu Jakarta) ligt aan de noordkust van West-Java. Kampong Makassar lag ongeveer 6 kilometer ten zuiden van Batavia.
In de periode april 1942 - januari 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Andere naam: Bunsho I Kamp 9
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 2.700
Informatie: Waarschijnlijk werd bij Kampong Makassar al in april 1942 een kamp van barakken van bamboe en atap opgezet voor het onderbrengen van Australische krijgsgevangenen uit Tasikmalaja. Het kamp werd omheind met gedek en prikkeldraad. Vanaf januari 1943 diende het kamp ook als doorgangskamp voor krijgsgevangenen. Zij waren vooral uit Oost-Java afkomstig en waren in afwachting van verder transport per schip uit de haven van Tandjoeng Priok. In januari 1945 werden de op dat moment nog in het kamp aanwezige krijgsgevangenen deels naar Singapore en deels naar het 10de Bat. in Batavia overgebracht. In het kamp werden vervolgens vrouwen en kinderen uit Batavia, Buitenzorg en Bandoeng ondergebracht.
Commandant: kpt. Tanaka Kentaro
Hoofdbewakers: Nakanishi; Kawato; Matsuda; Kanayama J.; Kanayama M.; Toyota; Tsuneyama Hoyo; Yoshinaga
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen; heiho's
Kampleiding: col. E.E. Dunlop
Literatuur: Audus, L.J., Spice Island slaves. A history of Japanse prisoner of war camps in Eastern Indonesia, May 1943-August 1945 (Ham 1996)
Veenstra, J.H.W. e.a., Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945 ('s-Gravenhage 1982)
Jacobs, L., Executie van een dwangarbeid: krijgsgevangen op de Zuid-Molukken en Flores 1976)
Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)

Zie ook
In de periode januari 1945 - augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Andere naam: Bunsho I Kamp 9
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 3.600
Aantal doden: 23 (tot 1 augustus 1945)
Informatie: In januari 1945 werden de krijgsgevangenen uit het barakkenkamp bij Kampong Makassar deels naar Singapore en deels naar het 10de Bat. in Batavia overgebracht. In de barakken werden vervolgens vrouwen en kinderen uit Batavia, Buitenzorg en Bandoeng ondergebracht. Zij werden tewerkgesteld in de nabijgelegen grote groentetuinen - ten behoeve van de kampen in Batavia - en in een varkenshouderij - ten behoeve van de Japanners.
Commandant: kpt. Tanaka Kentaro
Hoofdbewakers: Nakanishi; Kawato; Matsuda; Kanayama J.; Kanayama M.; Toyota; Tsuneyama Hoyo; Yoshinaga
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen; heiho's
Kampleiding: mw. M. Witvoet
Literatuur: Fenton Huie, S., Vergeten (Baarn 1994)
Fenton Huie, S., The forgotten ones. Women and children under Nippon (Pymble 1992)
Vonk, C., Honderd dagen uit en thuis (Naarden-Bussum 1946)
Jackson, D., Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945 (Baarn 1989)
Jackson, D., Java nightmare. An autobiography (Padstow 1979)
Hélène, S., Is er nog een morgen? 1979)
Luyckx, K., Het verbluffende kamp. Herinneringen aan het vrouwenwerkkamp Kampong Makassar West-Java (Den Haag [1946])
Vuyk, B., Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen (Veen 1989)
Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)
Biessen-Dohmen, M., De klok. Het kampkind in mij spreekt nu (Bergen 1995)
Herman, R., In the shadow of the sun. The true story of a young family interned on Java during Japanese occupation, 1941-1945. Based on the diary and memoirs of Jeannette Herman-Louwerse (Surrey 1992)
Hillen, E., Kampjongen. Herinneringen aan Java (Haarlem 1994)
Hillen, E., The way of a boy. A memoir of Java (Toronto 1993)
Raalte-Geel, H.M. van, Mogen wij altijd in dit kamp blijven? Een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen (Zoetermeer 2005-2)

Zie ook
In de periode augustus 1945 - 28 oktober 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 3.500
Aantal doden: 9 (tussen 1 augustus en 15 oktober 1945)
Informatie: Ten tijde van de Japanse capitulatie bevonden zich in het barakkenkamp bij Kampong Makassar nog ruim 3.500 vrouwen en kinderen. Direct na de capitulatie werd meer eten verstrekt, terwijl in september voedseldroppings plaatsvonden. Er werd vers brood gebakken voor eigen gebruik en voor de kampziekenhuizen in de stad. Het zware corveewerk in de groentetuinen werd overgenomen door jongens en mannen die, op zoek naar hun familie, het kamp binnenkwamen. Via een radio en de post kwamen familieberichten binnen. Eind oktober werd het kamp ontruimd naar het Ursulinenklooster in Bandoeng. Later deed het kamp, in verbeterde vorm, dienst als doorgangskamp voor Nederlandse militairen.
Commandant: kpt. Tanaka Kentaro
Kampleiding: mw. M. Witvoet; mw. J.J.A. Luyckx-Sleyfer; mw. Wetters
Enkele huizen in Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57260 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Wassen in kampong Makassar. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57261 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Koken in Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57262 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Bij de omheining van Kampong Makassar. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57264 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Waslijnen in Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57265 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Ex-geïnterneerden in Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57266 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> De omheining van Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57267 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Enkele huizen in Kampong Makassar in Batavia. Foto van H. Ripassa, september-oktober 1945.<br/>NIOD 57268 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Ex-geïnterneerden snijden vlees voor de maaltijd in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52081 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Badloods in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52082 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> De apotheek in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52083 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Japanse bewaking bij Kampong Makassar in Batavia, 1945.<br/>NIOD 52084 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Ex-geïnterneerden in Kampong Makassar in Batavia, 1945.<br/>NIOD 52087 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Ex-geïnterneerden hangen hun was op in Kampong Makassar. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52088 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Ex-geïnterneerden maken groenten schoon in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52089 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Enkele huizen in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52093 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Enkele huizen in Kampong Makassar in Batavia. Foto van de Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS), 1945.<br/>NIOD 52033 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Eén van de overvolle barakken in Kampong Makassar in Batavia.<br/>NIOD 56853 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Eén van de barakken in Kampong Makassar. Over de bamboe latten kwamen 's nachts ratten de barakken binnen. De foto werd genomen na de Japanse capitulatie, toen er al wat meer ruimte in het kamp was.<br/>NIOD 54398 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> Een bezoekende vrijwilliger uit een ander interneringskamp steekt een helpende hand toe bij het koken in Kampong Makassar in Batavia.<br/>NIOD 52069 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a> De toegang tot één van de barakken in Kampong Makassar, Batavia.<br/>NIOD 52066 <a class=uline href=http://www.beeldbankwo2.nl target=_blank>Beeldbank WO2</a>

Zie ook