Nederlands / Dutch
Your search: East Indies camp archives

East Indies camp archives ( Indische kamparchieven ENG )

beacon
<#breadcrumb#>

Kaderschool in Djokjakarta

Town: Djokjakarta
Residentie: Midden-Java
Region: Java
location: Djokjakarta ligt in het zuiden van Midden-Java. De Kaderschool stond aan de Sportboulevard, in het noordoosten van de stad.
In de periode maart 1942 - mei 1942 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 1.200 (met AMS-A en Christelijke Mulo)
Information: Begin maart 1942 werden in de Vorstenlanden in totaal ongeveer 1.800 Nederlandse, inheemse en Britse mannen krijgsgevangen gemaakt. Eén van de gebouwen die voor de internering van deze krijgsgevangenen werd gebruikt, was dat van de Kaderschool. Daar werden Nederlandse en inheemse krijgsgevangenen ondergebracht. Begin mei werden zij verzameld in de HBS, elders in Djokjakarta, om begin juli naar krijgsgevangenkampen in Bandoeng en Tjimahi te worden overgebracht.