Nederlands / Dutch
Your search: East Indies camp archives

East Indies camp archives ( Indische kamparchieven ENG )

beacon
<#breadcrumb#>

Brangkal in Modjokerto

Town: Modjokerto
Residentie: Oost-Java
Region: Java
location: Modjokerto ligt ten zuidwesten van Soerabaja (Oost-Java). De suikerfabriek Brangkal stond ongeveer 7 kilometer ten zuiden van Modjokerto.
In de periode 13 november 1945 - april 1946 was dit een republikeins kamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Information: Op het terrein van de suikerfabriek Brangkal werd in november 1945 een republikeins kamp voor vrouwen en kinderen gevestigd. Zij waren afkomstig uit Soerabaja en werden ondergebracht in employéwoningen en een loods. De kampcommandant en bewakers zetelden in het hoofdgebouw. Meubels en elektriciteit waren er in de woningen en de loods niet, licht kwam van petroleumlampen. Eten werd aanvankelijk van buiten het kamp aangevoerd, later mochten de vrouwen zelf koken. Rijst was gratis, overig voedsel moest worden gekocht. Geld daarvoor kwam uit de verkoop van bezittingen. Water was er soms niet. Voor het schoonhouden van het kamp gold een streng regime. De barakken werden dagelijks geveegd en gedweild, de latrines werden drie keer per dag schoongemaakt. Achterin het hoofdgebouw was een ziekenzaal ingericht. Onder de geïnterneerden waren enkele verpleegsters. De zieken leden aan tropische zweren, beri-beri, malaria en longontsteking. De vrouwen hadden veel last van seksuele intimidatie door TRI-soldaten. Naast het kamp lag een grote TRI-kazerne. In februari 1946 werd een groep vrouwen en kinderen overgebracht naar kamp Patjet, in april werd een groep bij wijze van straf afgevoerd naar kamp Dinojo.
Commandant: Soleiman
Bewaking: TRI
Kampleiding: mw. Campioni