English / Engels
Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

ADEK in Batavia

Plaats: Batavia
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Batavia (nu Jakarta) ligt aan de noordkust van West-Java. Het opvangkamp van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) lag aan de Sluisweg in het zuiden van Batavia. De barakken waren oorspronkelijk gebouwd voor de opvang van Javaanse contractkoelies en hun gezinnen, die er korte tijd konden verblijven in afwachting van hun inscheping naar of na hun terugkeer uit Deli (Sumatra).
In de periode juni 1942 - februari 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Andere naam: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor
Aantal geïnterneerden: 2.800
Informatie: Vanaf juni 1942 waren in het opvangkamp van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) een kleine drieduizend burgermannen uit Batavia en omgeving geïnterneerd. Zij waren ondergebracht in barakken, die omheind waren met prikkeldraad en gedek. In februari 1944 werden de mannen overgebracht naar het 15de Bat. in Bandoeng.
Bewaking: Inheems politiepersoneel; Koreanen; heiho's

In de periode februari 1944 - 15 mei 1944 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor, Bunsho I Kamp 8
Aantal geïnterneerden: 1.100
Informatie: In februari 1944 waren de geïnterneerde burgermannen uit het opvangkamp van het Algemeen Delisch Administratie Kantoor (ADEK) afgevoerd naar het 15de Bat. in Bandoeng. In de barakken in kamp ADEK werden vervolgens krijgsgevangenen ondergebracht, voornamelijk afkomstig uit Oost-Java. Na enkele maanden werden zij naar het 10de Bat. in Batavia overgebracht.
Commandant: kpt. Kasahara Gengo; Sonei Kenichi
Hoofdbewakers: Adachi; Teruki; Miyakawa; Iwabuchi; Tsuzuki; Iino; Mizukawa; Kanai; Nakahara; Matsubana
Bewaking: Inheems politiepersoneel; Koreanen; heiho's
Kampleiding: ritm. Driessen; maj. C. Steensma
Literatuur: Veenstra, J.H.W. e.a., Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores. Relaas van een Japans transport van Nederlandse en Engelse militairen 1943-1945 ('s-Gravenhage 1982)
Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)

In de periode 25 november 1944 - 23 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor, Bunsho I Kamp 8
Aantal geïnterneerden: 2.230
Informatie: Vanaf eind november 1944 dienden de barakken in het opvangkamp van het Algemeen Delisch Administratie Kantoor (ADEK), dat al als burgermannen- en als krijgsgevangenkamp gediend had, voor de internering van vrouwen en kinderen. Zij waren eerder geïnterneerd geweest in Bandoeng en Tangerang. Tussen kamp ADEK en kampen elders in Batavia werden vele malen groepen geïnterneerden uitgewisseld.
Commandant: kpt. Maruyama Naosuke
Hoofdbewakers: Adachi; Teruki; Miyakawa; Iwabuchi; Tsuzuki; Iino; Mizukawa; Kanai; Nakahara; Matsubana
Bewaking: Inheems politiepersoneel; Koreanen; heiho's
Kampleiding: mw. C. van Gulik-van Alphen; mw. M.M. van Neuren-de Roy
Literatuur: Roos, B., Kan-niet is dood. Kinderjaren in een Jappenkamp (Amsterdam 1989)
Chagoll, L. (L. Aldewerelt), Zes jaren en zes maanden. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen (Antwerpen/Bussum 1981)
Wilton van Reede, T. en A. Onderdenwijngaard, Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna ('s-Gravenhage 1984)
Ferguson, M., Chaos ('s-Gravenhage 1983)
Ferguson, M., Mammie ik ga dood. Aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945 (Den Haag 1976)
Keesing, E., Op de muur (Amsterdam 1981)
Wertheim, W. en H. Wertheim-Gijse Weenink, Vier wendingen in ons bestaan. Indië verloren, Indonesië geboren (Breda 1991)
Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)
Vas Dias, R., Kampherinneringen (Aalten [1948])
Bakker, M., Kampherinneringen. Het leven in de jappenkampen Tangerang en Adek (Groningen 2005)
Chagoll, L. (L. Aldewerelt), Buigen in jappenkampen. Herinneringen van een kind dat aan de nazi's is ontsnapt maar in Japanse kampen terecht is gekomen (Purmerend 1986)
Wertheim, A., De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java (Lienden [1994])
Stevens, J.A. en B. Grevedamme, Vrij. Een verzameling foto's uit Indie? van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben Grevedamme (Deventer 1946)

In de periode 23 augustus 1945 - 1946 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Algemeen Delisch Emigratie Kantoor
Aantal geïnterneerden: 2.000
Informatie: Ten tijde van de Japanse capitulatie bevonden zich in kamp ADEK nog ongeveer 2.000 vrouwen en kinderen. Zij waren ondergebracht in grote loodsen, die met prikkeldraad en gedek omheind waren. De Engelsen zorgden voor verbetering van de watervoorziening. De hurktoiletten en beerputten bleven een probleem. In februari 1946 was de bevolking van het kamp gedaald tot zo'n 800 mensen.
Commandant: kpt. Maruyama Naosuke
Kampleiding: mw. C. van Gulik-van Alphen; mw. M.M. van Neuren-de Roy
Literatuur: Wendelaar Bonga, D., Eight prison camps. A Dutch family in Japanese Java (Athens 1996)
Brugmans, I.J., Gevangen op Java. Dagboek uit een Jappenkamp, 1942-1945 (Zutphen 2004)


Plattegrond van kamp ADEK in Batavia, Java &lt;a href=&quot;http://files.archieven.nl/963/f/kampen/javabataviaadek.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;(pdf)&lt;/a&gt; Plattegrond van kamp ADEK in Batavia, Java <a href="http://files.archieven.nl/963/f/kampen/javabataviaadek.pdf" target="_blank">(pdf)</a> Emplacement van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) te Meester Cornelis in Batavia, circa 1925&lt;br/&gt;KITLV 75011 &lt;a class=uline href=http://kitlv.pictura-dp.nl target=_blank&gt;beeldbank van het KITLV&lt;/a&gt; Emplacement van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK) te Meester Cornelis in Batavia, circa 1925<br/>KITLV 75011 <a class=uline href=http://kitlv.pictura-dp.nl target=_blank>beeldbank van het KITLV</a> Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397a Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397a Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397b Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397b Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-397c Etensblik, gebruikt in kampen in Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia (ADEK, Kampong Makassar, 10de Bat.).<br/>NIOD Collectie 417-397c Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.&lt;br/&gt;NIOD Collectie 417-425 Poppenkastpop, vervaardigd en gebruikt in kamp ADEK.<br/>NIOD Collectie 417-425