English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Baros 5 in Tjimahi

Plaats: Tjimahi
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Tjimahi ligt in West-Java, ten noordwesten van Bandoeng. Het kampement van het 6de Depot Bataljon Inheemse Militie lag ten oosten van Tjimahi, aan de spoorlijn, bij de kampong Baros.
In de periode april 1942 - 25 oktober 1942 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Kampement 6de Depot Bataljon Inheemse Militie, Kale Koppenkamp, Baros III (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 5.012
Informatie: Het nieuwe barakkenkamp van het 6de Depot Bataljon Inheemse Militie, dat in 1939 was gebouwd, fungeerde vanaf april 1942 als krijgsgevangenkamp. Het was omheind met prikkeldraad en gedek.
Commandant: lt.-kol. Kimura; lt. Kurashima Tomiji
Hoofdbewakers: Aoki; Araki; Kazuyama; Higashihara; Kiyohara
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen; heiho's
Kampleiding: maj. P. Doornbosch
Literatuur: Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)
Schoonenberg, B., De poorten der hel. Van Batavia tot Pakan Baroe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945 (Bussum 1978)
Verstraaten, A., Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945) (Zutphen 2008)

In de periode 11 oktober 1943 - 23 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Kampement 6de Depot Bataljon Inheemse Militie, Bamboekamp, Prominentenkamp, Bunsho II Kamp 5, Baros III (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 3.065
Informatie: Vanaf oktober 1943 fungeerde het kampement van het 6de Depot Bataljon Inheemse Militie als interneringskamp voor mannen en jongens. Zij waren ondergebracht in barakken, die met prikkeldraad en gedek omheind waren. In oktober 1944 werd de barak-indeling gewijzigd in verband met de komst van de zogenaamde 'prominenten'. Barak 1 herbergde tot dan NSB'ers, daarna de jongens van 18 jaar en ouder. De jongens tot 18 jaar verhuisden van de barakken 21 en 22 naar barak 4. In de toneelbarak, barak 18, werden rooms-katholieke geestelijken ondergebracht - de barak kreeg de bijnaam 'Vaticaanstad'. Barak 13, bijgenaamd 'Tel Aviv', bleef het onderkomen van joden en vrijmetselaars. De barakken 23, 24 en 25 bleven ziekenbarakken. De 'prominenten' - hoge ambtenaren van het Binnenlands Bestuur, (hoog)leraren, zendelingen, predikanten, hoge politiefunctionarissen en leidende figuren uit het vooroorlogse bedrijfsleven - vormden ongeveer de helft van de kampbevolking. Zij werden, met vrijmetselaars en joden, door de Japanners betiteld als 'djahats' (slechte elementen, misdadigers). Ze waren verplicht een rood driehoekje naast hun kampnummer te dragen en mochten geen corveediensten buiten het kamp verrichten.
Commandant: lt. Kurashima Tomiji; kpt. Takagi Seigo; kpt. Kasahara Gengo
Hoofdbewakers: Aoki; Araki; Kazuyama; Higashihara; Kiyohara
Bewaking: Japanse militairen; Koreanen; heiho's
Kampleiding: J. Bos
Literatuur: Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)
Liesker, H.A.M. e.a., 2603-1945, jongens in de mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. (Waddinxveen 1993)
Brugmans, I.J., Gevangen op Java. Dagboek uit een Jappenkamp, 1942-1945 (Zutphen 2004)
Ee, M. van (red.), Boys Town. Het ontstaan van Boys Town, barak 20 in het burgermannenkamp Baros 5 in Tjimahi, de periode okt.'43-okt.'44 en wat er daarna gebeurde. Een terugblik van een aantal onder ons op hun ervaring van toen (Soest 2002)

In de periode 23 augustus 1945 - 23 november 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Kampement 6de Depot Bataljon Inheemse Militie, Bamboekamp, Prominentenkamp, Baros III (Van Velden)
Aantal geïnterneerden: 2.400
Informatie: Op 22 augustus 1945 werd in het kamp de Japanse capitulatie bekendgemaakt. De volgende dag werd een kerkdienst gehouden, daags daarna kwamen de eerste Rode Kruis-pakketten binnen. De heiho's die het kamp bewaakten, werden vervangen door Japanse soldaten. Aan het gedek werd gehandeld tot in het kamp een pasar kwam. Bezoekers liepen het kamp in en uit. Via pamfletten en een radio kwam nieuws binnen. Op 11 september bezocht maj. Greenwatch het kamp ter voorbereiding van het RAPWI-werk, onder meer de gezinshereniging. Simon Goldberg, een bekende violist die in het kamp geïnterneerd was geweest, gaf een concert in één van de barakken. Half september was het aantal kampbewoners flink gedaald, onder meer doordat het personeel van grote maatschappijen was vertrokken. Omdat ongeregeldheden dreigden, bleven de ex-geïnterneerden in het kamp. Begin oktober ontstond onrust in Tjimahi. De pasar werd verboden, de Rode Kruis-post stopgezet. Gewapende Indonesiërs verjoegen verkopers en joegen de Nederlanders het kamp in. De Japanners grepen in en verdubbelden de wacht rondom het kamp. Op 21 oktober namen Brits-Indische militairen de bewaking van het kamp van de Japanners over. Een ruime maand later werd het kamp ontruimd naar het kampement van de Bergartillerie, elders in Tjimahi.
Commandant: kpt. Takagi Seigo
Hoofdbewakers: Aoki
Kampleiding: J. Bos
Literatuur: Brugmans, I.J., Gevangen op Java. Dagboek uit een Jappenkamp, 1942-1945 (Zutphen 2004)