English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Glodok-gevangenis in Batavia

Plaats: Batavia
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Batavia (nu Jakarta) ligt aan de noordkust van West-Java. De gevangenis stond aan Molenvliet-Oost/Gang Lindeteves, in de Chinese wijk Glodok, in het noorden van de stad.
In de periode maart 1942 - november 1943 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Aantal geïnterneerden: 2.755
Aantal doden: 100
Informatie: Vanaf maart 1942 fungeerde de gevangenis in Glodok als interneringsplaats voor krijgsgevangenen, hoofdzakelijk Britten en Australiërs. Zij werden tewerkgesteld op het vliegveld Kemajoran. Groepen krijgsgevangenen werden in de loop van 1942 naar Tandjong Priok overgebracht, voor transport via Singapore naar werkkampen overzee. In november 1943 werden de resterende krijgsgevangenen uit de gevangenis in Glodok overgebracht naar het 10de Bat. in Batavia. Daarna deed de gevangenis tot begin 1945 dienst als reguliere strafgevangenis.
Commandant: kpt. Nomura Fumio; kpt. Tanaka Kentaro; kpt. Yamamoto Hisao
Bewaking: inheems gevangenispersoneel; Japanse militairen; Koreanen
Kampleiding: wingcomm. C.H. Noble; kpt. H.L.A. van den Wall Bake
Literatuur: Kesasar, Totok, Geen saai leven. Het leven van een thee- en rubberplanter gedurende de jaren 1926-1947 [1982])
Kampen-Bronkhorst, D. van, De oorlog duurt voort. Over de problematiek van oorlogsgetroffenen in het kader van maatschappelijk werk ('s-Gravenhage 1979)
Verstraaten, A., Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945) (Zutphen 2008)

In de periode 06 maart 1942 - 25 maart 1942 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Aantal geïnterneerden: 500
Informatie: De gevangenis in Glodok diende in maart 1942 als eerste interneringsplaats voor Nederlandse bestuursambtenaren, politiepersoneel en stadswachters. Hieronder waren burgemeester van Batavia ir. E.A. Voorneman en resident mr. Ch.W.A. Abbenhuis. Zij werden later in maart met de overige 'Europese prominenten' opgesloten in de Struiswijkgevangenis, elders in Batavia.
Bewaking: inheems gevangenispersoneel

In de periode 27 september 1944 - 27 augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: jonge mannen
Aantal geïnterneerden: 650
Aantal doden: 77
Informatie: Op 27 september 1944 werden in Batavia enkele tientallen Indo-Europese jongeren gearresteerd omdat zij weigerden zich loyaal te verklaren aan het Japanse gezag. Zij werden opgesloten in de Glodok-gevangenis. In januari en februari 1945 werden in Batavia, Buitenzorg, Soekaboemi, Bandoeng, Semarang, Soerabaja, Malang en enkele kleinere plaatsen om dezelfde reden nog eens ca. 1.500 Indo-Europeanen - in meerderheid jongens en mannen - gearresteerd. Circa 650 van hen kwamen in de Glodok-gevangenis terecht, de anderen werden elders geïnterneerd. Zij werden voortdurend geprest om hun anti-Japanse houding te herzien. Op enkele tientallen na bleven zij dit tot het laatst weigeren. Door uithongering, ziekte en mishandeling zijn in de Glodok-gevangenis tot de Japanse capitulatie ca. 80 van deze groep politiek geïnterneerden omgekomen. De overlevenden werden op 27 augustus 1945 vrijgelaten.
Literatuur: Hermanus, R., Indisch jongerenverzet 1944 - Glodok 1945 (Ede 1999-2)
Hermanus, R., Glodok 2. Naar de Oost en terug (Zoetermeer 2007)