English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Lands Opvoedings Gesticht (LOG) in Bandoeng

Plaats: Bandoeng
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Bandoeng ligt op West-Java. Het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) stond aan de Daendelsweg, in het oosten van de stad.
In de periode maart 1942 - mei 1942 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Kebonwaroe
Aantal geïnterneerden: 925
Informatie: De zalen van het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) waren in maart, april en mei 1942 het onderkomen van krijgsgevangenen uit Bandoeng en omgeving. De zalen lagen rondom een binnenplaats, het terrein was ommuurd en omheind met prikkeldraad. Eind mei werden de krijgsgevangenen afgevoerd naar het Treinkampement in Tjimahi.
Hoofdbewakers: Mori; Kasayama
Bewaking: Japanse militairen; inheems politiepersoneel; heiho's, Koreanen
Kampleiding: C. van Es
Literatuur: Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)

In de periode juli 1942 - april 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen; jongens
Andere naam: Kebonwaroe
Aantal geïnterneerden: 1.704
Informatie: Na het vertrek van de krijgsgevangenen die erin waren ondergebracht, werden de zalen van het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) in juli 1942 het onderkomen van geïnterneerde burgermannen. De zalen lagen rond een binnenplaats. Het gebouw was ommuurd en omheind met prikkeldraad. Later werd een aparte afdeling voor jongens ingericht. In januari en april 1944 vonden twee grote transporten van mannen en jongens naar het 1ste Depot Bataljon, deel van het kamp dat bekend kwam te staan als het 15de Bat., plaats. Eind april was het kamp ontruimd.
Commandant: Soekono
Hoofdbewakers: Mori; Kasayama
Bewaking: Japanse militairen; inheems politiepersoneel; heiho's, Koreanen
Kampleiding: C. van Es
Literatuur: Lavalije, Th. e.a., In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945/2602-2605 (Waddinxveen 1995)
Liesker, H.A.M. e.a., Je denk, ken niet, maar kèn!! (Waddinxveen 1997)
Liesker, H.A.M. e.a., 2603-1945, jongens in de mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. (Waddinxveen 1993)

In de periode april 1945 - 26 augustus 1945 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen; mannen
Andere naam: Kebonwaroe
Aantal geïnterneerden: 3.717
Informatie: In april 1945 werd het Lands Opvoedings Gesticht opnieuw, net als vlak na de capitulatie in maart 1942, krijgsgevangenkamp. Ook werden in het kamp zogenaamde 'prominenten' opgesloten, onder meer hoge ambtenaren. De krijgsgevangenen waren afkomstig uit het 1ste Depot Bataljon (15de Bat.) in Bandoeng en het 10de Bat. in Batavia. Zij werden ondergebracht in de zalen van het LOG, rondom een binnenplaats. Het gebouw was ommuurd en omheind met prikkeldraad.
Commandant: lt. Nagata Tsuguo; lt. Takahashi Ryoichi
Hoofdbewakers: Mori; Kasayama
Bewaking: Japanse militairen; inheems politiepersoneel; heiho's, Koreanen
Kampleiding: kol. M. Vooren
Literatuur: Berge, G. ten, Met open ogen. Gesprek met Hein ten Berge over zijn jaren in Nederlands-Indië als leraar in Moentilan en in Japanse krijgsgevangenschap (1929-1946) (Maarssen [1995])
Claassen, R. en J. van Grootheest, Getekend. Nederlanders in Japanse kampen (Den Haag 1995)
Buitenweg, H., Omong kosong lagi. Vreugden uit het oude Indië (Amsterdam [1956])
Rooij, W.F. van, en C. Hokke, De mannen van de witte boot (Rijswijk [1970])

In de periode augustus 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Kebonwaroe
Informatie: Ten tijde van de Japanse capitulatie herbergde het Lands Opvoedings Gesticht (LOG) nog ongeveer 2.700 ex-krijgsgevangenen. Zij verhuisden op 26 augustus 1945 naar het vrijwel lege wijkkamp Tjihapit. Het LOG werd vervolgens ingericht als noodhospitaal. Vanaf november werden er zieke vrouwen en kinderen opgenomen die uit kampen in Midden-Java in Bandoeng aankwamen.