English / Engels
Uw zoekacties: Indische kampen

Indische kampen

beacon
<#breadcrumb#>

Struiswijk in Batavia

Plaats: Batavia
Residentie: West-Java
Regio: Java
Ligging: Batavia (nu Jakarta) ligt aan de noordkust van West-Java. De Struiswijkgevangenis stond aan de Drukkerijweg ten zuidoosten van het centrum van de stad.
In de periode maart 1942 - januari 1944 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: mannen
Aantal geïnterneerden: 3.000
Informatie: Vanaf maart 1942 waren in de Struiswijk-gevangenis voornamelijk mannen uit Batavia en omgeving opgesloten. Onder hen waren ook de 'Europese prominenten', politiefunctionarissen en stadswachters die eerder in de Glodok-gevangenis geïnterneerd waren. In januari 1944 werden zij overgebracht naar het 15de Bat. in Bandoeng.
Bewaking: Inheems gevangenispersoneel; Koreanen; heiho's
Kampleiding: jhr. H.A. van Karnebeek

In de periode oktober 1942 - 1943 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 100
Informatie: In april 1942 waren in de Struiswijk-gevangenis ongeveer 100 Britse en Amerikaanse vrouwen en kinderen opgesloten, die na enkele weken weer werden vrijgelaten. In oktober werden zij opnieuw geïnterneerd, om in december te worden overgebracht naar Tanahtinggi (Tangerang).
Bewaking: Inheems gevangenispersoneel; Koreanen; heiho's

In de periode januari 1944 - oktober 1944 was dit een krijgsgevangenkamp >>
Geïnterneerden: krijgsgevangenen
Andere naam: Bunsho I Kamp 7
Aantal geïnterneerden: 1.100
Informatie: Gedurende 1944 fungeerde de Struiswijk-gevangenis als krijgsgevangenkamp, voornamelijk voor officieren.
Commandant: kpt. Kasahara Gengo; Sonei Kenichi
Hoofdbewakers: Adachi; Yamauchi; Yoshida; Kanayama; Miura; Yanagawa; Hiramoto; Mitsushiro
Bewaking: Inheems gevangenispersoneel; Koreanen; heiho's
Kampleiding: lt.-kol. Daub

In de periode november 1944 - augustus 1945 was dit een burgerkamp >>
Geïnterneerden: vrouwen en kinderen
Andere naam: Bunsho I Kamp 7
Aantal geïnterneerden: 1.450
Informatie: Begin november 1944 werden in de Struiswijk-gevangenis vrouwen en kinderen uit Bandoeng en Buitenzorg ondergebracht.
Commandant: kpt. Maruyama Naosuke
Bewaking: Inheems gevangenispersoneel; Koreanen; heiho's
Kampleiding: mw. G.J.H. (Truus) Fokkema-Visser
Literatuur: Lavalije, Th. e.a., In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng 1942-1945/2602-2605 (Waddinxveen 1995)
Michielsen-Baljon, C.E., Alles is in orde... Fushimban ijo arimasen (Den Haag 1997)
Doorn, I. van, Geluk is als een vogel. Roman uit de nadagen van Nederlandsch-Indië (Franeker 1981)

In de periode 23 augustus 1945 - 11 november 1945 was dit een opvangkamp >>
Geïnterneerden: mannen; vrouwen en kinderen
Aantal geïnterneerden: 1.400
Informatie: Ten tijde van de Japanse capitulatie bevonden zich in de Struiswijk-gevangenis nog ongeveer 1.400 vrouwen en kinderen. Direct na de capitulatie begon de voedselvoorziening te verbeteren, terwijl ook de medische zorg verbeterde. Vanaf begin oktober kwamen kleine groepen mannen uit Tjimahi in de gevangenis voor gezinshereniging. Ook zochten mannen, vrouwen en kinderen uit de omgeving er hun toevlucht, omdat hun huizen geplunderd werden. De gevangenis lag geïsoleerd en de omgeving werd eind oktober zo gevaarlijk dat mensen uitsluitend onder gewapende Engelse begeleiding de gevangenis in en uit konden. Op 11 november werd de gevangenis ontruimd. De meeste mensen gingen naar het Ursulinenklooster in Bandoeng.
Commandant: Adachi
Kampleiding: mw. G.J.H. (Truus) Fokkema-Visser
Literatuur: Michielsen-Baljon, C.E., Alles is in orde... Fushimban ijo arimasen (Den Haag 1997)