Nederlands / Dutch
Your search:

400 Indische Collectie ( Indische kamparchieven ENG )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventory
Indische Collectie
Inventaris
aanvraaginstructie

Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd
onder vermelding van: archief 400, inv.no. ...
Het inventarisnummer is vermeld in numeriek oplopende volgorde,
links naast de beschrijving van de stukken
07. Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
07.1. Inleiding
400 Indische Collectie
Indische Collectie
Inventaris
07. Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
07.1.
Inleiding
Organisatie: Indische kamparchieven ENG
Naam archiefbestand: Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
Periode: (1945) 1946-1949
Archiefbloknummer: Collectie 400
Taal van het archiefmateriaal: Maleis, Engels en Nederlands
Soort archiefmateriaal: Getypte en gefotokopieerde documenten
Archiefbewaarplaats: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Archiefvormers: Temporaire Krijgsraden en Hoog Militair Gerechtshof
Samenvatting inhoud archief: Het archiefbestand bestaat hoofdzakelijk uit vonnissen. In een enkel geval zijn de processen-verbaal van de zitting opgenomen en de beschikkingen van de Auditeur Militair tot verwijzing naar de Temporaire Krijgsraden.
Inhoud en structuur: Als uitvloeisel van internationale afspraken kreeg elk geallieerd land de mogelijkheid geboden naar het geldende recht Japanse oorlogsmisdadigers te berechten, de zogenaamde "minor war criminals". De berechting van oorlogsmisdadigers werd opgedragen aan de zogenaamde "Temporaire Krijgsraden". Deze krijgsraden deden uitspraak in hoogste instantie. Bestaande regelgeving moest op tal van punten worden aangepast en/of gewijzigd om de rechtspraak over oorlogsmisdadigers door de "Temporaire Krijgsraden" mogelijk te maken. De Krijgsraden waren voorzien in de Herziene Rechtspleging bij de Landmacht, vastgesteld bij ordonnantie van 28 juni 1945 (Stb. 1945/112) en gewijzigd op 29 augustus 1945 (Stb. 1945/126).
Het laatste vonnis werd uitgesproken op 24 december 1949, drie dagen vóór de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië.
Aanwijzingen voor de gebruiker: De serie vonnissen en de serie processen-verbaal van getuigenverhoren zijn nader toegankelijk gemaakt-zie de bijlagen 7 en 8.
Publicaties: F. de Groot, Berechting Japanse Oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indie, 199, 2 dl.
Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indie in de Tweede Wereldoorlog, de Geuzen van het Indische Verzet, uitgave van het Comité Ancol, 1996

Attributes

Date:
1946-1984
Public:
Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.
Volume:
80 meter
Category:
  • Uncategorized