English / Engels
Over deze website Afdrukken

De informatie op deze website is in hoofdzaak ontleend aan de tweedelige Geïllustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945 van J. van Dulm, W.J. Krijgsveld, H.J. Legemaate, H.A.M. Liesker en G. Weijers. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de Geïllustreerde atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947 (2009) van H. Beekhuis, H.Th. Bussemaker, A.A. Lutter en P.M. de Haas en van de websites van H. Beekhuis. Daarmee is geput uit de resultaten van jarenlang onderzoek door ex-geïnterneerden, waaraan vele andere ex-geïnterneerden hebben bijgedragen.

Omdat de Japanners de kampadministraties in de nazomer van 1945 goeddeels vernietigden, moet voor informatie over de kampen geput worden uit latere getuigenverklaringen, rapportages, dagboeken en correspondentie van ex-geïnterneerden. Met name aantallen - de omvang van transporten, het aantal geïnterneerden in een kamp op enig moment, aantallen overledenen - moeten worden gereconstrueerd aan de hand van incomplete en soms tegenstrijdige bronnen. Ook is niet altijd bekend vanaf of tot wanneer een kamp precies heeft bestaan. Wanneer gegevens onzeker zijn, zijn ze tussen vierkante haken geplaatst.

De informatie over elk kamp bestaat uit een gestandaardiseerde opgave van locatie, bestaansperiode, categorie geïnterneerden, namen van commandant en kampleiding, aard van de behuizing, bewaking, maximaal aantal geïnterneerden en aantal overledenen. De website is zo ingericht dat de informatie in de toekomst kan worden uitgebreid en meer aandacht kan uitgaan naar speciale omstandigheden, gebeurtenissen en personen in de kampen.

Bij de spelling van plaatsnamen is over het algemeen de spelling gevolgd uit de Atlas van tropisch Nederland die het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) in 1938 publiceerde. De zoekfunctie werkt ook met plaatsnamen in modern-Indonesische spelling, de zoekresultaten zullen echter alleen plaatsnamen in ‘oude’ spelling bevatten.

Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en correcties. Voor het doorgeven van uw opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken.

Afbeeldingen

Om de kampen niet alleen in woorden te beschrijven, is geput uit de beeldcollecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Voor deze website werden uit beide collecties tekeningen en foto's geselecteerd die een beeld van het kamp geven.

De tekeningen zijn gemaakt door geïnterneerden, vaak tijdens hun verblijf in een burger- of krijgsgevangenkamp. Alleen díe tekeningen werden opgenomen waarvan duidelijk is op welk kamp ze betrekking hebben. Tekeningen zonder nadere plaatsaanduiding en portrettekeningen bleven voor deze website buiten beschouwing.

De opgenomen foto's dateren over het algemeen van (ruim) vóór en (net) ná de Japanse bezetting. Voor het opnemen van foto's van vóór de oorlog is gekozen om een indruk te geven van een kamplocatie, ook al is het mogelijk dat een gebouw veranderd is in de tijd tussen het maken van de foto en de ingebruikname van het gebouw als kamp.

Wanneer u afbeeldingen op deze site in uw bezit wilt krijgen, raadpleegt u de pagina Afbeeldingen bestellen.

Zoeken

Een uitgebreide toelichting op de zoekmogelijkheden vindt u op de pagina Zoekfunctie.

Brochure

Bij de lancering van deze website is een brochure verschenen. Daarin vindt u een korte uitleg over de website en een beknopt historisch overzicht van Nederlands-Indië in de periode 1942-1948. U kunt een pdf-bestand van de brochure hier downloaden. Voor het opvragen van een papieren exemplaar stuurt u een e-mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . NB: vragen over (de inhoud van) de website ontvangen wij graag via het contactformulier.